_      Yüklü zərrəciklərin elekrtomaqnit sahəsinə daxil olduğu zaman onları hərəkət trayektoriyası maqnit və elektrik sahələnin intensivlik vektorlarının ( E və H)istiqamətindən asılıdir. Bu vektorlar perpendikulyar olduqda, zərrəcik spiralvari hərəkət edir. Zərrəciyi çevrə üzrə hərəkət etdirən Lorens qüvvəsinin priyeksiyası, irəliləmə hərəkəti verən isə elektrik sahəsinin təsir qüvvəsidir.
home geriWeb dizayn- M.Bəşirov . 20.03.2004. e-mail : mbashirov@mail.ru   
   Biz Sizlərə kömək etməyi şərəf hesab edirik.
Хостинг от uCoz