_      Elektron şüa borusunun iş prinsipi termoelektron emissiyası hadisəsinə - qızdırılmış metalların elektron buraxma xassəsinə əsaslanmışdır. Elektron seli üfiqi və şaquli yüklü lövhələr vasitəsi ilə meyletdirilir. Meyletdicilər kimi maqnit sahəsindəndə istifadə olunur. Elektron şüa borusu elektrik rəqslərinin öyrənilməsində əhəmiyyətlidir. ossilloqraf

home geriWeb dizayn- M.Bəşirov . 20.03.2004. e-mail : mbashirov@mail.ru  
   Biz Sizlərə kömək etməyi şərəf hesab edirik.

Хостинг от uCoz