_      Maye və qazda asılı halda olan hissəciyin xaotik - nizamsız hərəkəti Broun hərəkəti adlanır. Bu hadisəni ilk dəfə R.Broun müşahidə etmişdir. Broun hərəkəti xaotik, kəsimlməz və məhvedilməzdir. Broun hissəciyinin yerdəyişməsinin kvadratı mühitin temperaturu ilə mütənasib olub, onun ölçülərindən və mühitin molekullarını konsentrasiyasından asılıdır.

 Broun hereketi

home geriWeb dizayn- M.Bəşirov . 20.03.2004. e-mail : mbashirov@mail.ru  
   Biz Sizlərə kömək etməyi şərəf hesab edirik.

Хостинг от uCoz